مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور پرند http://pnuparand.mihanblog.com 2020-02-24T13:47:22+01:00 text/html 2014-04-27T15:44:06+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai جزوه کنترل کیفیت آماری پارسه http://pnuparand.mihanblog.com/post/115 <P style="LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">این مجموعه ، به ارائه ی مفاهیم ، مباحث و نکات ویژۀ کنترل کیفیت آماری به طور کامل پرداخته است و مناسب برای داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد صنایع و دانشجویان کارشناسی صنایع می باشد و جهت تسلط بیشتر</SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128); LINE-HEIGHT: 19px">بر مفاهیم مطرح شده پیرامون کنترل کیفیت آماری تست ها و تمارین حل شده ای را ارائه کرده است. مباحث مربوطه در قالب ۴ فایل پی دی اف و ۴ فصل مطرح شده است که عبارتند از:</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-ALIGN: right"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)">صل ۱- تعاریف و مفاهیم اولیه<BR>فصل ۲- نمودارهای کنترل برای متغیرهای پیوسته<BR>فصل ۳- نمودارهای کنترل برای وصفی ها<BR>فصل ۴- نمونه گیری برای پذیرش (acceptance sampling</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><A title="" href="http://s1.picofile.com/file/7621912903/QC_www_ielr_pnu_tk_.zip.html" target=""><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif" align=baseline border=0></A></SPAN></P> text/html 2014-04-27T15:38:49+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai آموزش نرم افزاذ پریماورا 6 ( Primavera P6 ) http://pnuparand.mihanblog.com/post/114 <P><FONT color=#000080><FONT size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></P> <P><FONT color=#000080><FONT size=5>.</FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><FONT size=5>مجموعۀ حاضر ، با ارائۀ شرح کلی نرم افزار و &nbsp;ترفندهای کاربردی ،به آموزش نرم افزار پریماورا ۶ (Primavera P6) ، در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ، در ۷۰ صفحه و در قالب یک فایل پی دی اف ، پرداخته است</FONT> .</SPAN></FONT></P> <P><FONT color=#000080><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000080><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,128)"><IMG alt="" hspace=0 src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPMSacFkKroo4HUW57ixAiEQg-GX-a0iGNBLzhTbHvEOPNmoeEutdp6jE" align=baseline border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://s2.picofile.com/file/7585603759/Primavera_P6_www_ielr_pnu_tk_.pdf.html" target=""><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif" align=baseline border=0></A></SPAN></FONT></P> text/html 2014-04-27T15:25:24+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai آموزش نرم افزار مینی تب 16 (minitab 16) http://pnuparand.mihanblog.com/post/113 <BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)">مینی تب یکی <SPAN dir=rtl>از قوی ترین نرم افزارها در علم آمار می باشد و استفاده آسان و ابزارهای قدرتمند در این نرم افزار موجب شده کاربرانی که در زمینه ی آمار و کنترل کیفیت آماری مشغول فعالیت هستند از این نرم افزار استفاده کنند.</SPAN></SPAN> <P dir=rtl><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG>آنچه که این کتاب را از سایر کتاب ها متمایز&nbsp; میسازد<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG><SPAN dir=rtl><IMG style="WIDTH: 245px; HEIGHT: 125px" height=309 alt="" hspace=0 src="http://s4.picofile.com/file/7745856876/IMG_4895_600x4000.jpg" width=308 align=baseline border=0></SPAN></STRONG></SPAN></STRONG></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN-RIGHT: 36pt"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG>v&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG><STRONG>این کتاب بر اساس آخرین نسخه ی نرم افزار </STRONG><STRONG>( </STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>Minitab 16</SPAN></STRONG><STRONG>) </STRONG><STRONG>تألیف شده است</STRONG><STRONG>.</STRONG></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN-RIGHT: 36pt"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG>v&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG><STRONG>در این&nbsp; کتاب سعی شده است مطالب تئوری به طور کامل توضیح داده شود تا خوانندگان بهتر بتوانند ابزارهای موجود در نرم افزار را درک کنند و با سایر قابلیت های هر ابزار آشنا شوند</STRONG><STRONG>.</STRONG><STRONG>لذا این کتاب یک کتاب کاربردی در زمینه آمار و کنترل کیفیت آماری نیز می باشد</STRONG><STRONG>.</STRONG></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN-RIGHT: 36pt"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG>v&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG><STRONG>در این کتاب برای هر ابزار مورد بررسی در </STRONG><STRONG><SPAN dir=ltr>Minitab</SPAN></STRONG><STRONG>از مثال های متعدد استفاده شده است تا خوانندگان را در درک بهتر مفاهیم و قابلیت های نرم افزار یاری کند</STRONG><STRONG>.</STRONG></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"></SPAN> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG><SPAN dir=rtl>این کتاب به دو بخش کنترل کیفیت آماری و تحلیل آماری تقسیم شده است</SPAN><SPAN dir=rtl>. </SPAN><SPAN dir=rtl>این تقسیم بندی باعث می شود که خوانندگانی که در مباحث آماری پایه لازم را ندارند قبل از مطالعه بخش اول </SPAN><SPAN dir=rtl>, </SPAN><SPAN dir=rtl>علم خود را در زمینه آمار بهبود بخشند هم چنین آن دسته از خوانندگانی که در حوضه ی تحصیلی آن ها فقط از تحلیل های آماری استفاده می شود</SPAN><SPAN dir=rtl>, </SPAN><SPAN dir=rtl>صرفا تنها از بخش آماری کتاب بهره گیرند</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,51)"><STRONG><SPAN dir=rtl>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://s4.picofile.com/file/7745849672/miniTAB_learning.pdf.html" target=""><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif" align=baseline border=0></A></SPAN></STRONG></SPAN></P> text/html 2014-04-04T16:10:40+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai جزوه کاربرد آمار و احتمال مهندسی http://pnuparand.mihanblog.com/post/116 <P><FONT size=4>جزوه کاربرد آمار و احتمال مهندسی</FONT></P> <P><BR></P> <P><A href="http://s1.picofile.com/file/6323937622/jozve_ostad_zandish_part_1.rar.html" target=_blank><FONT color=#2a3ad6>جزوه کاربرد آمار و احتمال مهندسی&nbsp;استاد زندیش&nbsp;قسمت اول&nbsp;</FONT></A></P> <P><A href="http://s1.picofile.com/file/6715090540/jozve_ostad_zandish_part_2.rar.html" target=_blank><FONT color=#2a3ad6>جزوه کاربرد آمار و احتمال مهندسی&nbsp;استاد زندیش&nbsp;قسمت دوم&nbsp;</FONT></A></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2014-03-26T17:25:35+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai دانلود جزوه دست نویس مبانی مهندسی برق ( دکتر جوادی مقدم ) http://pnuparand.mihanblog.com/post/111 <P>دانلود جزوه دست نویس مبانی مهندسی برق ( دکتر جوادی مقدم )</P> <P><A title="" href="https://sites.google.com/site/javadiparandrobat/home/parand-payam-noor/a" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif"></A></P> text/html 2014-03-26T17:15:20+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai جزوه آزمایشگاه مبانی مهندسی برق پیام نور + پرند ( دکتر جوادی مقدم ) http://pnuparand.mihanblog.com/post/110 <P>جزوه آزمایشگاه مبانی مهندسی برق پیام نور + پرند ( دکتر جوادی مقدم )&nbsp;&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="https://a259e2d1-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/javadiparandrobat/home/parand-payam-noor/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B11.pdf?attachauth=ANoY7cqBkoARRnJVHqloVAEvK6CJ4E-REL9dyAmOE97GKHmLAfIpn8L-ER25Oi6-BPq4yZXvopqDG9Xj5uydCkeqPgxQHqeAzm8Zd5M_KCnFgmcVY526W8CmWo-NGoFeXpPcAku3-WTxDmGlUhdhUDFRkqeHzF5iHF63VVbxBCppcdxjtjCLpovkhTqZOTXXzbLoK0gjVspU9vJxXZz9jeCvf8gZ3bbPSTbI8rftkMIdaXy354sA8p1y-FKjyJRftXB8jFIsASdKgtX5L03Ugo4JIYxEweo4qmgX2zcBeKntnkzBOh_64ciFHHH2ftf0mRxTdfXxtT9ZtaOIf8hvIS3tg9aORNY7aMR1jPnX6IaDlve1FwSd7TphFAYvY3U82kORn1OopvQx3mSqF7GXmrrqSel7QKSux-VQe3dLRMAW00a5bMDqhPWPe5h-1j-gAR0e46B8DrhhtmMrCH_-q97DUrc_da9xgw%3D%3D&amp;attredirects=0&amp;d=1" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif"></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> text/html 2014-01-31T17:18:13+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع http://pnuparand.mihanblog.com/post/103 <P>امیدوارم به دردتون بخوره و مثه من که میخوام 20 بگیرم از این درس, باشین. :d</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG alt="" hspace=0 src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzS_rWnH1AOK9KN0gn6wwkgD0zLQtxJTVDWmVIPzQ1FTgzeQ6UKEBf3DY" align=baseline border=0></P> <DIV class=posttitle><A href="http://justpnu.blogfa.com/post/78/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-">جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع </A>:(شریف)</DIV> <DIV class=posttitle>&nbsp;</DIV> <DIV class=postbody><A href="http://qazvinsanaye5.persiangig.com/other/CIS.sharif%201%28www.qie.ir%29.zip"><STRONG>دانلود قسمت اول</STRONG></A> <P></P> <P><A href="http://qazvinsanaye5.persiangig.com/other/CIS.sharif%202%28www.qie.ir%29.zip"><STRONG>دانلود قسمت دوم</STRONG></A></P> <P><A href="http://qazvinsanaye5.persiangig.com/other/CIS.sharif%203%28www.qie.ir%29.zip"><STRONG>دانلود قسمت سوم</STRONG></A></P> <P>منبع :qie.ir</P> <P>قسمت دوم :<STRONG>عنوان جزوه:‌</STRONG> <FONT color=#ff0000>آموزش نرم افزارهای اکسل و اکسس&nbsp;</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG>منبع:</STRONG> پایگاه اینترنتی مهندسی صنایع&nbsp;دانشگاه آزاد پرند</P> <P><A href="http://s1.picofile.com/file/7307486234/excel.rar.html" target=_blank><FONT color=#2a3ad6>بخش اول:‌ آموزش نرم افزار اکسل با حجم ۱.۱۳ مگابایت </FONT></A></P> <P><A href="http://s1.picofile.com/file/7307481719/access.rar.html" target=_blank><FONT color=#2a3ad6>بخش دوم:‌ آموزش نرم افزار اکسس با حجم ۱.۰۷ مگابایت</FONT></A></P><!-- Begin OxinAds.Com Cooperation Code --></DIV> text/html 2014-01-31T16:53:34+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai مجموعه ای از نرم افزارهای مهندسی صنایع http://pnuparand.mihanblog.com/post/101 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=0 src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUxT3d9vPmWgtnB3vcOEQZNMFtQE9pqC3ygc5mbPGHcEzBawOnF0PM5w" align=baseline border=0><A href="http://www.maximal-usa.com/down/Mplwin42Student.zip"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG><FONT color=#cc6666><BR></FONT></STRONG></FONT></FONT></A></P> <P><A href="http://www.maximal-usa.com/down/Mplwin42Student.zip"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG>دانلود نرم افزار <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'">MPL</SPAN></STRONG></FONT></FONT></A></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN lang=FA dir=ltr><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><STRONG></STRONG></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://www.brothersoft.com/d.php?soft_id=53154&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.metricssoftware.com%2FMRPPal-Demo-Setup.exe"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG>دانلود نرم افزار<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'"><SPAN>&nbsp; </SPAN>MRP</SPAN></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><A href="http://www.betsaonline.com/software/WINQSB.zip"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="TEXT-DECORATION: none">دانلود نرم افزار تحقیق در عملیات</SPAN><SPAN dir=ltr style="TEXT-DECORATION: none">(QSB)</SPAN></STRONG></FONT></FONT></A><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><A href="http://www.betsaonline.com/software/ALDEP.zip"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="TEXT-DECORATION: none">دانلود نرم افزار&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="TEXT-DECORATION: none">(ALDEP)</SPAN></STRONG></FONT></FONT></A></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><A href="http://www.betsaonline.com/software/CRAFT.zip"><FONT face="Tahoma,&#13;&#10;&#13;&#10; Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=2><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="TEXT-DECORATION: none">دانلود نرم افزار</SPAN><SPAN dir=ltr style="TEXT-DECORATION: none">(CRAFT)</SPAN></STRONG></FONT></FONT></A><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></P><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"></SPAN> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><A href="http://www.lindo.com/downloads/cap/opsyslgof.html"><SPAN lang=AR-SA style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><STRONG>دانلود نرم افزار لینگو(تحقیق در عملیات)</STRONG></FONT></SPAN></A><FONT size=2><STRONG>&nbsp; </STRONG></FONT></FONT></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P></P><BR> text/html 2014-01-31T16:35:40+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai دانلود جزوه اقتصاد مهندسی http://pnuparand.mihanblog.com/post/95 <P dir=rtl><FONT size=2><STRONG>نام جزوه : </STRONG>اقتصاد مهندسی</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2><STRONG>ناشر : </STRONG><A href="http://www.jozve.org/">جزوه</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 113px; HEIGHT: 120px" height=144 alt="" hspace=0 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/12318163119.jpg" width=117 align=baseline border=0></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2><STRONG>تعداد صفحه : </STRONG>۲۶</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2><STRONG>قالب کتاب :</STRONG> PDF</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=2><STRONG>حجم فایل :</STRONG> ۱,۴۹۰ کیلوبایت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://dl.jozve.org/server2/uploads/eghtesad-mohandesi-dar-ict.zip" target=""><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191502.gif" align=baseline border=0></A></FONT></P> <P dir=rtl><IMG height=16 src="http://dl.jozve.org/server1/archive/1283191600.gif" width=16 align=textTop vspace=1><FONT size=2>پسورد و منبع : <STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">www.jozve.org</SPAN></SPAN></STRONG></FONT> </P> <DIV class="kk-ratings open" style="FLOAT: left; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT size=2><BR></FONT></DIV> text/html 2014-01-30T15:07:37+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai آموزش نرم افزار MINITAB11 http://pnuparand.mihanblog.com/post/93 <P>آموزش نرم افزار MINITAB11<BR>مهندس ابوالفضل کاظمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4540687941241076&amp;w=201&amp;h=57&amp;c=7&amp;rs=1&amp;pid=1.7"><BR>200 کیلوبایت<BR></P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://inden2.persiangig.com/minitab11.rar" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://dl.prozhe.com/server1/archive/1082003506.gif"></A></P> text/html 2013-12-13T17:49:51+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai دانلود پیوست های مهندسی ارزش http://pnuparand.mihanblog.com/post/90 <P><A href="http://s5.picofile.com/file/8103977076/83101_137932.pdf.html">در</A> این پست فایلهای پیوست مهندسی ارزش قرار داده میشود.</P> <P>معمولا 10 تست در پایان ترم از پیوستها سوال طرح میشود .</P> <P>پیوست شماره 1&nbsp;&nbsp; <FONT size=4><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8103972692/1.pdf.html" target=""><FONT size=4>download</FONT></A></FONT></P> <P>پیوست شماره 2&nbsp;&nbsp; <FONT size=4><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8103975050/2.pdf.html" target=""><FONT size=4>download</FONT></A></FONT></P> <P>پیوست شماره 3&nbsp;&nbsp;<FONT size=4> <A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8103977076/83101_137932.pdf.html" target="">download</A></FONT>&nbsp;&nbsp;</P> text/html 2013-11-03T16:11:34+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai همایش رایگان راهکارهای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع http://pnuparand.mihanblog.com/post/82 <DIV class=post><SMALL><FONT size=2><FONT color=#878789></FONT></FONT></SMALL>&nbsp;</DIV> <DIV class="post type-post status-publish format-standard hentry"> <DIV class=entry> <P><FONT color=#878789 size=2></FONT> <P>به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانیم، همایش رایگان <STRONG>"موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع"</STRONG> با سخنرانی <STRONG>دکتر ایوزیان</STRONG> در&nbsp;تاریخ <STRONG>چهارشنبه&nbsp;92/8/15</STRONG>،ساختمان شماره یک دانشگاه پیام نور پرند -&nbsp;سالن بصیرت&nbsp;از ساعت 12-10 برگزار خواهد شد.</P> <P>ضمنا به هر یک از شرکت کنندگان در همایش یک بن کارت تخفیف به مبلغ <STRONG>200000 ریال</STRONG> از طرف <STRONG>دپارتمان مهندسی صنایع</STRONG> اهدا خواهد شد.</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;این همایش شامل موارد زیر خواهد شد:</P> <UL style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 1.5em 24px 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; LIST-STYLE-TYPE: square; BACKGROUND-COLOR: transparent; TEXT-ALIGN: justify; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"> <LI style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">آشنایی با گرایشات مهندسی صنایع در مقطع ارشد</STRONG> <LI style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">آشنایی با وضعیت فارغ التحصیلان گرایشات (آینده شغلی، ادامه تحصیل، توانایی های پس از تحصیل و …)</STRONG> <LI style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">ظرفیت دانشگاهها در گرایشات مختلف</STRONG> <LI style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">دروس و منابع مطالعاتی لازم برای گرایشات مختلف</STRONG> <LI style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">برنامه و طرق صحیح خواندن کنکور به صورت مجزا برای هر گرایش</STRONG></LI></UL> <P style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></STRONG>&nbsp;</P> <P style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></STRONG>&nbsp;</P> <P style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">----------------------------------------------------------------------------------</STRONG></P> <P style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></STRONG>&nbsp;</P> <P style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit"><STRONG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: bold; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; PADDING-TOP: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px">ضمنا از زحمات&nbsp;دوسته عزیزم آقای محسن&nbsp;&nbsp;رحیمی تشکر میشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title=",fgh' hk[lk wkhdu \vkn" href="http://parandie.vcp.ir/" target="">وبلاگ انجمن</A></STRONG></P></DIV></DIV> text/html 2013-10-27T15:31:10+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai تجزیه تحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی http://pnuparand.mihanblog.com/post/77 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2><A href="http://s1.picofile.com/file/7110846448/aval_88_89.rar.html" target=_blank><BR></A></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2><A href="http://s1.picofile.com/file/7110846448/aval_88_89.rar.html" target=_blank>نیم سال اول 89-88</A></FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2><A title="نیمسال دوم 89-88" href="http://s1.picofile.com/file/7110848167/dovom_88_89.rar.html" target=_blank>نیم سال دوم 89-88</A>&nbsp;</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s1.picofile.com/file/7455393973/tajzie_tahlil_tabestan_89.rar.html" target=_blank>تابستان ۸۹</A>&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#9900ff size=4><FONT size=2><A title="نیمسال اول 90-89 با پاسخنامه تشریحی" href="http://s1.picofile.com/file/7110848381/aval_89_90_ba_pasokh.rar.html" target=_blank>نیم سال اول&nbsp;90-89 با پاسخنامه تشریحی</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s1.picofile.com/file/7110851719/12dovom_89_90.rar.html" target=_blank>نیم سال دوم ۹۰-۸۹</A>&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s1.picofile.com/file/7243298060/tabestan_90_pasokhname_testi.rar.html" target=_blank>تابستان ۹۰ با پاسخنامه تستی</A>&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s3.picofile.com/file/7455394301/TAJZIE_O_TAHLIL_O_TARAHI_nimsal_aval_90_91_ba_pasokhname_testi.rar.html" target=_blank>نیم سال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تستی</A></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s1.picofile.com/file/7434950428/tajzie_tahlil_nimsal_dovom_90_91_ba_pasokhname.rar.html" target=_blank>نیم سال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامه تستی</A>&nbsp;</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s3.picofile.com/file/7512198595/tajzie_tahlil_tarahi_tabestan_91_ba_pasokhname_testi.rar.html" target=_blank>تابستان ۹۱ با پاسخنامه تستی</A>&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ffffff size=3><STRONG>این درس می باشد.</STRONG></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s2.picofile.com/file/7638771505/tajzie_tahlil_va_tarahi_sistemhaie_etelaati_nimsal_aval_91_92_pasokhname_testi.rar.html" target=_blank>نیم سال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامه تستی</A>&nbsp;</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#9900ff><A href="http://s4.picofile.com/file/7806032789/tajzie_tahlil_va_tarahi_sistemhaie_etelaati_nimsal_dovom_91_92_pasokhname_testi.rar.html" target=_blank>نیم سال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامه تستی</A></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-09-02T06:16:21+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai efqm http://pnuparand.mihanblog.com/post/73 <DIV class=div56><SPAN class=text4><BR class=Apple-interchange-newline>European Foundation for Quality Management<BR><BR>تعالی سازمانی</SPAN></DIV> <DIV class=div56><SPAN class=text4><BR>رشد و ارتقای سطح یک&nbsp;<STRONG>سازمان&nbsp;</STRONG>در تمامی ابعاد<BR>کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان<BR>ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان<BR>تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت<BR></SPAN></DIV><BR> <DIV class=div15></DIV> <DIV class=div21> <DIV class=div56><SPAN class=text4>کاربردهای مدل&nbsp;<STRONG>تعالی سازمانی<BR></STRONG>ابزاری برای خود ارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمانها در مسیر تعالی،کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیت هاوترغیب سازمانها به یافتن راه حلهای بهبود.</SPAN></DIV> <DIV class=div56><SPAN class=text4><BR>مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزههای عملکرد.</SPAN></DIV> <DIV class=div56><SPAN class=text4><BR>چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات<BR>ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان<BR><BR></SPAN></DIV></DIV> text/html 2013-08-29T12:23:00+01:00 pnuparand.mihanblog.com hamed roostai پوکایوکه یا فنون خطا ناپذیری چیست؟ http://pnuparand.mihanblog.com/post/70 <DIV class=center5 align=right> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;پوکایوکه چیست؟</FONT></P> <P><BR><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;پوکایوکه (فنون خطا ناپذیری) در حقیقت یکی از تکنیک های تضمین کیفیت است که اولین بار در سال 1961 میلادی توسط Shigeo Shingo&nbsp; (مهندس صنایع شرکت تویوتا موتور)&nbsp; معرفی گردید. پوکایوکه از دو کلمه ی ژاپنی پوکا (به معنای خطاهای غیرعمدی) و یوکه(به معنای جلوگیری) تشکیل شده است، و در کل مفهوم پوکایوکه، جلوگیری از بروز خطاهای غیرعمدی است. در حالی که پوکایوکه برای مدت های مدیدی در صورتهای مختلف در جریان بود، تویوتا برای اولین بار آنرا رسمی کرد و سپس به توسعه ی طرحی به نام (&nbsp;ZQC (zero quality control پرداخت. ZQC به کنترل نحوه اجرای عملیات می پردازد، به طوری که خود سیستم قادر به تولید محصول معیوب نباشد، گرچه ماشین و یا اپراتور مرتکب اشتباه شوند. بطور مثال می توان به پاره شدن نخ دستگاه بافندگی اشاره کرد، در&nbsp; این مورد سیستم به گونه ای طراحی شده است که در هنگام اشتباه بافته شدن تارو پود پارچه، نخ پاره شده و امکان ادامه ی بافندگی به طور اشتباه را به ماشین نمی دهد. پوکایوکه یکی از اجزای کلیدی ZQC به شمار می رود و هدف آن در هر سیستمی رساندن عیوب به حد صفر، از طریق جلوگیری و یا تصحیح اشتباهات در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد. پوکایوکه را نمی توان مانند یک نسخه برای هر گونه سیستمی پیاده کرد و در آن نباید به دنبال طرز عملی خاص گشت، در حقیقت پوکایوکه، بیشتر بیانگر یک مفهوم یا ایده است، تا یک شیوه ی خاص. بنابراین اجرای کامل آن جهت جلوگیری از بروز اشتباهات، وابسته به طرز تفکر افراد در محیط کاری است. <BR>ابزارهای لازم جهت بکارگیری تکنیک پوکایوکه عبارتند از: قید و بست¬ها (Jigs and fixtures)، قرار، هشداردهنده¬ها (alerts) ، سنسورها (مانند فشار سنج و یا ترموستات)، سیستم های کاغذی و ..... که باعث متوقف کردن ماشین از ادامه ی کارو یا هشدار به اپراتور در صورت بروز اشتباه می شوند، که عمدتا امکان اشتباه را برای اپراتور غیرممکن می سازند. از آنجایی که بیشتر خطاهای بشر ناشی از خستگی، حواس پرتی و یا بی حوصلگی است، یک راه¬حل پوکایوکه¬ی مطلوب آن است که بدون نیاز به توجه اپراتور و بطور مستقل کار کند. به طور مثال، شکاف های تعبیه شده ای مطابق با قطعه برکیت مونتاژ، و یا بکار گیری یک قرار مناسب هنگام سوراخ کاری، که مانع از تغییر موقعیت قطعه خواهد شد.<BR></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>خصوصیات تجهیزات پوکایوکه را می توان به صورت زیر نام برد : </FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT size=3>1.&nbsp;قابلیت استفاده توسط کلیه پرسنل سازمانی<BR>2.&nbsp;قابلیت نصب آسان<BR>3.&nbsp;عدم نیاز به توجه مداوم اپراتور (در حالت ایده آل، بدون توجه اپراتور انجام پذیر باشد)<BR>4.&nbsp;هزینه ی پایین ابزار آلات بکار رفته<BR>5.&nbsp;مانع از بروز اشتباه شود و یا در کوتاه ترین زمان ممکن آنرا تصحیح کند<BR></FONT></P></FONT></DIV>